فروش ویژه تجهیزات دندانپزشکی

دسته بندی محصولات

یونیت دندانپزشکی و تجهیزات جانبی (60)

کمپرسور دندانپزشکی (9)

ساکشن دندانپزشکی (11)

تجهیزات عمومی دندانپزشکی (72)

تجهیزات جراحی دندانپزشکی (27)

تجهیزات تصویربرداری دندانپزشکی (28)

تجهیزات اندو دندانپزشکی (39)

تجهیزات استریل دندانپزشکی (39)

پوشش های سربی (10)

اینسترومنت‌های دندان‌پزشکی (74)