دستگاه جرم گیر دندانپزشکی

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی

در این مقاله دستگاه جرمگیری دندانپزشکی معرفی شده است. سپس انواع دستگاه جرمگیر معرفی شده و مزایا و معایب هریک تشریح شده اند. در ادامه نحوه عملکرد جرمگیر و اجزای آن به تفصیل بیان شده است.

ادامه مطلب

ایرموتور دندانپزشکی

ایرموتور دندانپزشکی چیست؟

در این مقاله علت استفاده از هندپیس سرعت پایین یا ایرموتور در مراکز و مطب های دندانپزشکی شرح داده شده است. در ادامه نحوه عملکرد این دستگاه و المان های تاثیرگذار بر سرعت آن بیان شده و هرکدام از قسمت های تشکیل دهنده ایرموتور معرفی شده اند. سپس راهکارهایی برای افزایش طول عمر وسیله ارائه شده است.

ادامه مطلب

اتوکلاو دندان پزشکی

اتوکلاو دندان پزشکی

در این مقاله علت استفاده از اتوکلاو در مراکز دندانپزشکی بیان می شود. سپس انواع اتوکلاو معرفی شده و نحوه عملکرد این دستگاه توضیح داده می شود. در ادامه اجزای مختلف این وسیله معرفی شده و کاربرد هر قسمت شرح داده می شود.

ادامه مطلب

مینی یونیت دندانپزشکی

مینی یونیت دندانپزشکی

در این مقاله مینی یونیت دندانپزشکی معرفی شده است. سپس اجزای آن شرح داده شده و مزایای استفاده از این دستگاه بیان شده است. در ادامه دستگاه میکرویونیت دندانپزشکی نیز معرفی شده و مزایا و معایب آن بیان شده است.

ادامه مطلب

آمالگاماتور

آمالگاماتور چیست؟

در این مقاله دستگاه آمالگاماتور دندانپزشکی و کاربرد آن ارائه شده است. سپس نحوه عملکرد این تجهیز بیان شده و اجزای آن معرفی شده اند. در ادامه توضیحاتی در مورد انواع آمالگاماتور که در دندانپزشکی استفاده می شوند، داده شده و در آخر عواملی که به افزایش عمر دستگاه می انجامند، شرح داده شده است.

ادامه مطلب