کمپرسور باد دندانپزشکی

کمپرسور دندانپزشکی چیست؟

در این مقاله نحوه کار کردن کمپرسور دندانپزشکی شرح داده شده است. در ادامه تاثیری که قسمت های مختلف این دستگاه در تولید هوای تمیز دارند، بیان شده و نکته هایی که در زمان کار با کمپرسور باد باید رعایت شود، ارائه شده است.

ادامه مطلب

کمپرسور باد دندان پزشکی

کمپرسور دندانپزشکی

برای انتخاب کمپرسور دندانپزشکی المان های مختلفی باید مورد توجه قرار گیرند. در این مقاله پس از آشنایی با انواع کمپرسور، در مورد مزیت ها و معایب هرکدام اطلاعاتی داده می شود. سپس اجزای کمپرسور باد دندانپزشکی معرفی می شوند. در ادامه خصوصیاتی که یک کمپرسور دندان پزشکی باید داشته باشد ذکر می گردد. این ویژگی ها عبارتند از:

نوع موتور، جنس مخزن، حجم مخزن و هوای خروجی، وجود شیر تخلیه، درایر، فیلتر ورودی، کلید اتومات، سوپاپ اطمینان و میزان صدای خروجی

ادامه مطلب