روغن کاری اینسترومنت های دندانپزشکی

روغن‌ کاری اینسترومنت های دندانپزشکی

روغن کاری اینسترومنت ها از جمله عوامل ضروری در عملکرد و طول عمر این تجهیزات می باشد. در این مقاله دستگاه روغن کاری معرفی شده و مزایا و معایب آن بیان شده است. سپس ویژگی های قابل توجه برای انتخاب دستگاه روغن کاری مناسب ارائه داده شده است. در بخش دوم روغن کاری بصورت دستی با ذکر جزئیات آموزش داده شده است.

ادامه مطلب

توربین دندانپزشکی

توربین دندانپزشکی

در این مقاله اطلاعات مفید و کاربردی درباره توربین که از ابزارهای حیاتی موجود در هر مطب دندانپزکی است، در اختیار قرار داده شده است. اجزای مختلف دستگاه، روش کار هندپیس، راهنمای انتخاب توربین مناسب با توجه به ویژگی های کاربردی، طریقه نگهداری و استفاده درست از این هندپیس از جمله مواردی است که در مورد آن صحبت شده است.

ادامه مطلب