ایرموتور دندانپزشکی

ایرموتور دندانپزشکی چیست؟

در این مقاله علت استفاده از هندپیس سرعت پایین یا ایرموتور در مراکز و مطب های دندانپزشکی شرح داده شده است. در ادامه نحوه عملکرد این دستگاه و المان های تاثیرگذار بر سرعت آن بیان شده و هرکدام از قسمت های تشکیل دهنده ایرموتور معرفی شده اند. سپس راهکارهایی برای افزایش طول عمر وسیله ارائه شده است.

ادامه مطلب

روغن کاری اینسترومنت های دندانپزشکی

روغن‌ کاری اینسترومنت های دندانپزشکی

روغن کاری اینسترومنت ها از جمله عوامل ضروری در عملکرد و طول عمر این تجهیزات می باشد. در این مقاله دستگاه روغن کاری معرفی شده و مزایا و معایب آن بیان شده است. سپس ویژگی های قابل توجه برای انتخاب دستگاه روغن کاری مناسب ارائه داده شده است. در بخش دوم روغن کاری بصورت دستی با ذکر جزئیات آموزش داده شده است.

ادامه مطلب