اینسترومنت‌های دندان‌پزشکی (73)

تجهیزات استریل دندانپزشکی (35)

تجهیزات اندو دندانپزشکی (35)

تجهیزات تصویربرداری دندانپزشکی (20)

تجهیزات جراحی دندانپزشکی (13)

تجهیزات عمومی دندانپزشکی (60)

ساکشن دندانپزشکی (4)

کمپرسور دندانپزشکی (9)

یونیت دندانپزشکی و تجهیزات جانبی (58)