آمالگاماتور دندانپزشکی (20)

دستگاه بلیچینگ دندانپزشکی (6)

دستگاه جرم گیر دندانپزشکی (14)

سند بلاستر و ایرفلو دندانپزشکی (3)

لایت کیور دندانپزشکی (24)

لوپ چشمی (5)