اتوکلاو دندان پزشکی

اتوکلاو دندان پزشکی

در این مقاله علت استفاده از اتوکلاو در مراکز دندانپزشکی بیان می شود. سپس انواع اتوکلاو معرفی شده و نحوه عملکرد این دستگاه توضیح داده می شود. در ادامه اجزای مختلف این وسیله معرفی شده و کاربرد هر قسمت شرح داده می شود.

ادامه مطلب