دستگاه جرم گیر دندانپزشکی

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی

در این مقاله دستگاه جرمگیری دندانپزشکی معرفی شده است. سپس انواع دستگاه جرمگیر معرفی شده و مزایا و معایب هریک تشریح شده اند. در ادامه نحوه عملکرد جرمگیر و اجزای آن به تفصیل بیان شده است.

ادامه مطلب

ایرموتور دندانپزشکی

ایرموتور دندانپزشکی چیست؟

در این مقاله علت استفاده از هندپیس سرعت پایین یا ایرموتور در مراکز و مطب های دندانپزشکی شرح داده شده است. در ادامه نحوه عملکرد این دستگاه و المان های تاثیرگذار بر سرعت آن بیان شده و هرکدام از قسمت های تشکیل دهنده ایرموتور معرفی شده اند. سپس راهکارهایی برای افزایش طول عمر وسیله ارائه شده است.

ادامه مطلب

اتوکلاو دندان پزشکی

اتوکلاو دندان پزشکی

در این مقاله علت استفاده از اتوکلاو در مراکز دندانپزشکی بیان می شود. سپس انواع اتوکلاو معرفی شده و نحوه عملکرد این دستگاه توضیح داده می شود. در ادامه اجزای مختلف این وسیله معرفی شده و کاربرد هر قسمت شرح داده می شود.

ادامه مطلب